Title Karavīra līgaviņa

Artist Vilcenes

Genre Traditional

SKU 2007 CD010

10.00  incl. VAT

Description

The album “The Warrior’s Bride” contains ancient folksongs about war from the women’s perspective – it is about the brides, mothers and sisters, who stay at home and are waiting for their beloved husbands, sons and brothers to return home.

 1. Kur tie dzima karavīri
 2. Karavīra līgaviņa
 3. Lempis
 4. Māte, mani auklēdama
 5. Puiši, puiši, pieguļnieki
 6. Kam tie tādi klaji lauki
 7. Pati māte savu dēlu
 8. Tu, Saulīte, gaisu teci
 9. Dzeguziņa
 10. Trīs putniņi
 11. Teci gaiši, Mēnestiņ(i)
 12. Mans bāliņ(i)s
 13. No tālienes es pazinu
 14. Kas redzēja Auseklīti
 15. Vai, Dieviņ(i), noliec mieru
 16. E, kur stalti karavīri
 17. Padziedam(i), mēs, māsiņas
 18. Dzied papriekšu, brāļu māsa
 19. Vai tādēļ(i) veca biju
 20. Šupojies(i), šūpulīti