Iznāk Uģa Prauliņa cikls “Pagānu gadagrāmata”


Šā gada 11. oktobrī plkst. 19.00 Rīgas Tehniskās universitātes foajē

notiks mūzikas albuma

PAGĀNU GADAGRĀMATA

ieskandināšana

ar RTU vīru kora “Gaudeamus”, galveno solistu un komponista Uģa Prauliņa dalību.