Inter-PAGAN tīklojums


Inter-PAGAN – izpētes tīklojums – „Iezemietiskums mūsdienu mākslā, mūzikā un jaunajos medijos Ziemeļeiropā”

Kultūras menedžmenta centrs „Lauska” ir iesaistījies starptautiskā projektā Inter-PAGAN, kuru vada Viļņas mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonija kopā ar astoņiem citiem partneriem pārsvarā no Ziemeļvalstīm. Inter-PAGAN atšifrējas kā „Inter & Pan-disciplinary Arts & Grounded Anthropocene Network” – „ Inter- un pan-disciplinārais mākslu un iesakņots antropocēnais tīklojums”.

Tīklojums paredzēts kā vienu gadu ilgstošs kuratorisku, māksliniecisku vai kulturālu izpētes vai apmaiņas aktivitāšu kopums starp mākslas un kultūras organizācijām Baltijas un Ziemeļvalstīs, Polijā un Skotijā. Inter-PAGAN vēlas veidot kopīgu izpratni, kompetences un prakses, izpēti un apmācību par to, kur lokālais kultūras mantojums un tradīcijas satiekas ar mūsdienu mākslu, mūziku, jauniem medijiem, tradicionāliem amatiem un norisēm Ziemeļeiropā. Partneri satiksies gan klātienes sapulcēs, gan virtuālās konferencēs, lai dalītos ar lokālo kontekstuālo izpēti. Projekts kulminēsies 2018. gada jūnijā Nidas mākslas kolonijas 8. Inter-formāta simpozijā.

Mūsdienās plaši tiek interpretēta un rekonstruēta lokālā kultūra un ticējumi, tomēr kritiskas diskusijas par to pārsvarā nenotiek, kuras neļautu ieslīdēt nacionālismā un „lokālās” kultūras pārākuma apziņā iepretī multikulturālajai pasaulei. Mēs fokusējamies uz mūsdienīgi tradicionālām Ziemeļeiropas cilvēku attiecībām, viņu kultūras praksēm, uzskatu/ticējumu sistēmām, un dabisko vidi, no kuras ir atkarīga viņu izdzīvošana. Starp šiem ir tādas parādības ka neopagānisms, tehnopagānisms, etnofutūrisms, ekopagānisms, neotribālisms (ciltnieciskums?) u.c.

Tīklojuma koordinatori ir Andrew Gryf Paterson (SCO/FI/LV) un Vytautas Michelkevičius (LT) kopā ar pētniekiem Jurij Dobriakov (LT) un Jogintė Bučinskaitė (LT). Viņi atklāj sev aktuālos jautājumus:

„Jautājums ir, kā lokālās un tradicionālās uzskatu sistēmas – kuras sakņojas dabā un vācēju un/vai lauksaimnieku sabiedrībās, kuras ir cieši saistītas ar gadalaiku maiņām, paredzamiem astronomiskiem un neparedzamiem klimatiskiem notikumiem utt. – kā šīs sistēmas attiecas pret, iedvesmo vai ierobežo jaunus socio-kulturālus un politiskus uzskatus? Mūsu partneru atrašanās vietas pārstāv dažādas vēsturiskas pieredzes un dažādu līmeņu pieeju zemei, ar pirms-kristietības periodiem vairāk vai mazāk senā vēsturiskā atmiņā, un vairāk vai mazāk dzīvām kulturālām lauksaimniecības un vākšanas tradīcijām.

Tiek apgalvots, ka mēs dzīvojam dažādu līmeņu socio-ekonomisko stresu laikmetā, klimata izmaiņu un sabrukuma laikā, un daži apgalvo, ka mūs gaida vēl nezināmas šausmas. Kādas cerības un bailes kultūras tradīcijas izraisa krīžu laikā gan kreisi-liberālos ekoloģiski-apzinīgos pilsoņos, gan populistos un labējā spārna fundamentālajā politiskajā sfērā? Tradicionālas prakses, ticējumi un zīmes tiek pārņemtas, tādējādi veidojot fiktīvu tēlu par civilizāciju sadursmi un „krusta gājieniem”, kuri apdraud tradicionālas vērtības un kultūras normas.

Šī situācija prasās pēc padziļinātas izpētes par tradīcijās balstītu zināšanu konstruktīvo lomu mūsdienu sabiedrībā, tajā pat laikā izvairoties no „New Age” ezoterisma un regresīvas un reakcionāras ksenofobijas. Ko nozīmē būt „sakņotam” antropocēnā (vai post-antropocēnā) laikmetā, kad cilvēkiem ir tieša ietekme uz lielāko daļu ekosistēmām, un tomēr pārvarēt neo-folkloriskas rekonstrukcijas un nekritisku idealizēšanu? Ko mēs varam mācīties no tēlniecības, dejas un mūzikas, kā arī no inter- un transdisciplinārām praksēm, kuras pārinterpretē senos radīšanas, veidošanas un darīšanas veidus jaunās formās? Vai pašu saknes var kļūt universālas, pārlaicīgas un neatkarīgas no teritorijas, bet tajā pašā laikā izvairīties no virspusēja misticisma un „dzīves stila” trendiem? Ko var uzskatīt par autentisku kultūru saplūsmē? Ko nākošās paaudzes uzskatīs par „folkloru”?

Inter-PAGAN tīklojums 2017./2018. gada laikā centīsies ar mūsdienu mākslas, mūzikas un jauno mediju palīdzību apsvērt šos jautājumus arī uz socio-politiskā Baltijas valstu neatkarības simtgades un tās atjaunošanas fona.

Pirmā klātienes tikšanās notiks Rīgā, no 22. līdz 23. oktobrim, kurā tiks prezentēta katra tīklojuma dalībnieka darbība un izpētes joma.

Galvenais tīklojuma pasākums ir mākslas festivāls un konference 8.Inter-formāta simpozijā Nidas mākslas kolonijā, kuras programmas kuratori ir Vytautas Michelkevičius, Andrew Gryf Paterson, Jurij Dobriakov un Jogintė Bučinskaitė. Pārsvarā dalībniekus uzaicinās simpozija kuratori un partneri, tomēr 2017. gada nogalē tiks izsludināta arī atvērta pieteikšanās uz dalību. Simpozijs sniegs partneru pētījumiem diskursīvu un performatīvu platformu izpausmei.

Projektu atbalsta Ziemeļvalst un Baltijas Mobilitātes programma kultūrai un Lietuvas Kultūras padome ar Lietuvas Kultūras ministriju.

Partneri:

  1. LTNida Art Colony of Vilnius Academy of Arts (NAC) – (rep. Vytautas Michelkevičius initiator and curator of the symposium since 2011) art, residency and education centre.
  2. LVLauska (rep. Daina Zālane): Promotes and preserves folk music via research, festivals, cultural productions, and publishing.
  3. LVInterdisciplinary Arts Group SERDE (rep. Ance Ausmane): Interdisciplinary arts including science and cultural heritage, as well as hosting residencies.
  4. FIPixelache (rep. Mari Keski-Korsu, Mikko Lipiäinen, Andrew Paterson): Transdisciplinary platform for emerging arts, design, research and activism based in Helsinki.
  5. SCOScottish Sculpture Workshop (rep. Sam Trotman): A making and thinking artist residency facility in North East Scotland.
  6. NO: (rep. Kristin Bergaust): Socially-engaged art in society education programme.
  7. FIUniversity of Arts Helsinki (rep. Kira O’Reilly): Graduate education in ecology & contemporary performance.
  8. EEMaalabor (rep. Lilli Tölp): New rural-based platform for interdisciplinary, site-specific arts and nature education in Virtsu, W. Estonia.
  9. PLKsiężyc (rep. Robert Niziński): Legendary Slavic folk psychedelia ensemble.

https://youtu.be/UTYzilBy2n4