Dzīve divās valodās


Kultūras menedžmenta centrs „Lauska” sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru ir uzsācis projektu „Dzīve divās valodās”.

Intervējam latviešus, kuri uzauguši jauktās ģimenēs ārpus Latvijas, un kurās viens no vecākiem uzturējis latviešu valodu kā vienu no ģimenes valodām, tādējādi to dabīgi pārmantojot tālāk saviem bērniem. Tāpat arī interesējamies par jauktām ģimenēm mūsdienās, kuras audzina bērnus ārzemēs un kurās viens no vecākiem runā ar bērniem latviski.

Divvalodība jau sen ir bijusi aktuāla latviešu trimdas sabiedrībā visā pasaulē, tomēr mūsdienu globalizācijas laikmetā, kad ļoti daudz latviešu izceļo un dibina ģimenes ar citu valstu pārstāvjiem, šī tēma ir guvusi jaunu aktualitāti.

Mūsdienās nav šaubu un ir zinātniski pierādīts, ka divvalodība bērnam no dzimšanas ir visādi atbalstāma gan bērna intelektuālajai attīstībai, gan veicinot cilvēka apzinātu identitāti un piederību vienai vai otrai kultūrtelpai.

Dzīvei divās valodās ir visādas priekšrocības, tomēr divvalodīgas ģimenes saskarās arī ar izaicinājumiem. Par dažādām praksēm un pieredzēm tad arī runāsim ar šīm ģimenēm.

Šobrīd ir publicētas pirmās īsās video intervijas un projekta gaitai var sekot šeit, vai Facebook lapā.

https://www.facebook.com/DziveDivasValodas/

Ir paredzēts pakāpeniski papildināt videointerviju klāstu, bet nākotnē ir plānots izdot arī grāmatu ar pilnīgiem interviju atšifrējumeim un komentāriem.

Projekta vadītājs Juris Zalāns, video un apstrāde Jordi NN.