FOLKGRUPAI “DĀRDI” IZNĀK PIRMAIS ALBUMS “STIPRI VĀRDI”


Albumu simboliski raksturo tā nosaukums “Stipri vārdi”. Tie ir cauri gadsimteņiem un mūsu katra mūžam daudzkārt izskanējušie tautas dziesmu vārdi, kas uzsver piederību šai mazajai, stiprajai tautai. Ieklausoties apzināti, tie atklājas savā daudzslāņainībā, nostiprina saprašanu par Visuma kārtību un mūsu vietu tajā. Saturiski albums ir daudzveidīgs, tomēr šo daudzveidību vieno jauniešiem būtiskas tēmas. Savā ziņā šis albums iezīmē robežšķirtni starp jaunību un briedumu. Albumā iekļautas tādas jau tautā pazīstamas dziesmas kā “Austošās saules dziesma”, “Rāmi, rāmi” un “Sajāja bramaņi”.

Dārdi” paši saka: “Daudzas melodijas, kas iekļautas albumā, mums pazīstamas un mīļas no bērnības. Pieaugot uztveres dziļumam, mazpamazām esam sev atklājuši arī šo dainu daudzslāņainību. Tādējādi caur tautas mūzikas žanru mēs aktualizējam sev personīgi svarīgas tēmas, sev nozīmīgus procesus cilvēka mūžā, darbā un iekšējās pasaules attīstībā. Ar šo mūziku dalāmies dziļi personiskā pieredzē un pārdzīvojumos.”

Grupa “Dārdi” savu darbību uzsākusi 2011. gada vasarā. Teju visi grupas dalībnieki latviešu folkloras kustībā iesaistīti jau no mazotnes –  auguši ģimenēs, kas kopj tautas tradīcijas un līdzdarbojas dažādās folkloras un danču kopās. Grupas dalībnieki ir Aisma Valtere, Iluta Zvaigznekalne, Pēteris Narubins, Ansis Jansons, Jānis Ausmints Vītols, Toms Valmiers, Rihards Valters un Kalvis Vītols.

Un vēlreiz “Dārdi”: “Esam auguši kā pupu ziedi pret debesīm, tiekdamies pēc gaismas, nemitīgas attīstības un piepildījuma. Liekas, nupat nobriedušas pirmās pākstis un beidzot arī paši varam ko zemē sēt.”

Albuma iznākšanu atbalsta Valmiermuižas alus, Folkklubs ALA Pagrabs, Valsts Kultūrkapitāla fonds un rancēnieši Rūta un Raitis Mūrnieki.

Folkgrupas “Dārdi” albuma “Stipri vārdi” ieskandināšana notiks 7. novembrī plkst. 19.00 Valmiermuižas alus vēstniecībā Rīgā, A.Briāna ielā 9a.