Title Kāzas Sēļu zemēs

Artist Skandinieki

Genre Traditional

SKU 2018 CD077
Price 10.00  incl. VAT

The folklore group „Skandinieki” has been leading and participating in countless weddings in Latvia und now presents wedding songs from a particular region in Latvia – Sēlija. The main emphasis is on the characteristic regional use of language or dialect as well as particular songs and melodies, thus preserving them from being forgotten.

 1. Àiz upeites
 2. Ogri müni goíļi dziéd(i)
 3. So:rkonais duábùeliņč
 4. Ķìrveleíc
 5. Iétan mu:n goàjējam
 6. Ziéduošana
 7. Kùodeļa spreslìca
 8. Jaúnas mäítas
 9. Malni vērši, bòlti rogi
 10. Mi:čuošänas dziésma
 11. Nätìšām(i) as ìegàju
 12. Pùra dancs
 13. Gùoda dziésma
 14. Valberģu polka
 15. Sēlpils bukurags
 16. Àisskrējä vanädzìņč, àizlidenjä
 17. Treís mäítiņ’s doàrzā
 18. Gulāt ìrbe, gulāt sluóka