Nosaukums Kāzas Sēļu zemēs

Izpildītājs Skandinieki

Žanri Folklora

SKU 2018 CD077

10.00  iesk. PVN

Apraksts

Folkloras draugu kopa „Skandinieki” ir vadījusi un kuplinājusi neskaitāmus kāzu godus visā Latvijā un nu vēlas parādīt specifisku materiālu kopumu, kas palīdzetu ļaudīm svinēt godus, dziedot savas puses dziesmas.

Latviešu kāzu tradīcijās ir izveidojies zināms dziesmu apjoms, kas tiek dziedāts no kāzām uz kāzām dažādos novados un situācijās. Tas ierobežo gan kāzu repertuāru, gan samazina zināmās kāzu dziesmas, piekam noplicina novada mantojumu. Katra novada brīnisķā valoda un muzikālā unikalitāte ir mūsu īstenā bagātība, tāpēc vēl jo vairāk gribas uzsvērt izloksnes burvību un nepieciešamību to neizmirst, nenoplicinot un nevienkāršojot visu līdz rakstu valodai. Tāpēc šajā albumā tiek piedāvātas kāzu dziesmas tieši sēļu novada izloksnēs. Skandinieku Sēļu kāzu albums parāda sēlisko izloksņu areāla skaistās un praktiski pielietojamās kāzu dziesmas, radot īpašu dziesmas valodas skanējumu, spēcīgas emocijas dažādībā un kāzu norises spilgtāko momentu iezīmēšanā.

Šis albums palīdzēs sēļiem un sēlisko izlokšņu areāla iedzīvotājiem vairāk apzināties savu identitāti un vieglāk sevi integrēt tradicionālās kultūras norisēs un izdarībās, dodot spēku, drosmi un zināšanas.

 1. Àiz upeites
 2. Ogri müni goíļi dziéd(i)
 3. So:rkonais duábùeliņč
 4. Ķìrveleíc
 5. Iétan mu:n goàjējam
 6. Ziéduošana
 7. Kùodeļa spreslìca
 8. Jaúnas mäítas
 9. Malni vērši, bòlti rogi
 10. Mi:čuošänas dziésma
 11. Nätìšām(i) as ìegàju
 12. Pùra dancs
 13. Gùoda dziésma
 14. Valberģu polka
 15. Sēlpils bukurags
 16. Àisskrējä vanädzìņč, àizlidenjä
 17. Treís mäítiņ’s doàrzā
 18. Gulāt ìrbe, gulāt sluóka