A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZVabaļis

Vabaļis

Regīna Vingre
Veneranda Putroma
Anna Rubina
Irēna Livmane
Lidija Sparāne
Veronika Stikāne
Aina Pabērza
Mairita Stalidzāne
Iveta Skrinda
Lidija Landenoka
Žanete Žilvinska
Viktorija Skrinda
Jānis Gipters
Artūrs Uškāns – vadītājs

Ansambļa „Vabaļis” darbība balstās vietējās tradīcijās, prasmēs un zināšanās, ar mērķi nodot tās tālāk un aktualizēt to unikālo vērtību mūsdienu Latvijas kultūrtelpā. Šobrīd šis ansamblis ar nedaudz draiskulīgo, nedaudz pašironisko nosaukumu „Vabaļis” ir jaunākais etnogrāfiskais ansamblis Latgalē un visā Latvijā. Kopš dibināšanas „Vabaļis” jau paspējis piedalīties dažādos festivālos un koncertos gan Latvijā, gan ārzemēs, bet pašiem Vaboles iedzīvotājiem regulāri rīko tradicionālo prasmju skolas.
Etnogrāfiskā ansambļa „Vabaļis” vadītājs, Latgales mūziķis Artūrs Uškāns saka: „Ar Vaboles pagasta psalmu dziedātājām tikāmies 2006. gada 1. aprīlī. Dienā, kad cilvēki visā pasaulē izjokoja viens otru, mēs ļoti nopietni spriedām, vai izņemot Latgalei raksturīgos, unikālos garīgos dziedājumus, Vaboles sievas vēl atceras arī laicīgās dziesmas, ko dziedājušas viņu mammas, vecmammas? Rezultātā, no vienkāršas idejas – izveidot Vaboles pagastā folkloras ansambli, balstoties ne tikai uz sievu dziedātajām dziesmām, bet arī viņu atmiņām par sen aizmirstām tradīcijām, paaudzēs slīpētām rokdarbu prasmēm, latgaliešu ēdienu un dzērienu (alus un „šmakauceņis”) gatavošanas prasmēm, laukos, kokos un pļavās atrodamo dabas velšu dziedniecisko īpašību zināšanām – Vabolē radās nevis folkloras, bet etnogrāfiskais ansamblis.”

Video


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z