A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZCantata

Cantata

Dārta Zelma Skrastiņa, 
Līga Griķe,
Madara Ivanovska,
Katrīna Anna Skrastiņa 
Sabīne Ādamsone
 

Koncertorganizācijas „AVE SOL” koklētāju ansamblis „CANTATA” dibināts 2010.gadā. Tajā ir apvienojušās Rīgas P.Jurjāna mūzikas skolas absolventes un audzēknes, kuras mācību laikā ir kļuvušas par dažādu Latvijas un starptautisku konkursu un festivālu laureātēm gan kā solistes, gan kā ansambļa dalībnieces.
K/a nosaukums CANTATA (tulkojumā apburts) lieliski raksturo visas ansambļa dalībnieces – tajā muzicē ar kokli, mūziku un jaunības degsmi apburtas jaunietes, kuras vieno vēlme mūzikas brīnumu radīt un izdzīvot kopā.

Video


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z