Kultūras menedžmenta centrs “Lauska” 

Kultūras menedžmenta centrs „Lauska“ dibināta 2003. gadā, lai sekmētu kultūras procesus un profesionālu kultūras menedžmentu Latvijā. Viens no KMC „Lauska” pamatmērķiem ir popularizēt tradicionālo kultūru. Desmit gadu laikā KMC „Lauska” ir izdevis ap 40 latviešu tautas un postfolkloras mūzikas albumus, ir rīkojis nometnes, meistarklases, koncertus un festivālus, tostarp sadarbojoties arī ar viesmāksliniekiem no Francijas, Somijas, Anglijas, Baltkrievijas, Igaunijas un Lietuvas. KMC „Lauska” rīkoti pasākumi notiek gan Rīgā, gan dažādās citās vietās pašvaldībās, ar kurām ir izveidojusies laba sadarbība. Viens no ilglaicīgākajiem projektiem ir etno-mūzikas izlase SVIESTS, kura ik pārgadus iznāk kopš 2005.gada, un kuras prezentēšanai tiek rīkoti dažādi etno-mūzikas pasākumi, no kuriem ir izaudzis nu jau ikgadējs etno-eko festivāls SVIESTS Cēsīs.

Projekta vadītāja ir Daina Zalāne, studējusi Latvijas Kultūras akadēmijā un ieguvusi Maģistra grādu Kultūras menedžmentā City University Londonā, Lielbritānijā. Daina Zalāne ir KMC „Lauska” līdzdibinātāja valdes priekšsēdētāja, un daudzu kultūras projektu sagatavotāja un ieviesēja. Piecus gadus strādājusi par producenti Latvijas Nacionālajā operā. Šobrīd sadarbojas arī ar citām organizācijām, veicot Eiropas finansētu projektu finanšu administrāciju un grāmatvedības uzskaiti.

www.lauska.lv

Foreningen Isogaisa

FORENINGEN ISOGAISA ir biedrība ar apm. 30 biedriem no Norvēģijas, Zviedrijas un Dānijas, kuri vēlas saglabāt un popularizēt sāmu tradicionālo kultūru. Galvenā biedrības aktivitāte ir ikgadēja vienas nedēļas festivāla ISOGAISA rīkošana, kuras rīkošanā piedalās 8-10 darbinieku, iesaistot ap 50 brīvprātīgos. Biedrības vadītājs un festivāla direktors Ronalds Kvernmo ir sarīkojis jau trīs ISOGAISA festivālus, piesaistot šiem festivāliem finansējumu no valsts un pašvaldībām. Izmantojot starptautiskos kontaktus, ir sarīkoti arī „Mini-Isogaisa” saieti citās vietās Norvēģijā, kā arī Krievijā un Somijā, kur dzīvo sāmu kultūras pārstāvji.

www.isogaisa.org