Iznāk Teņa Liepiņa dzejoļu izlase “Dzīvē un dzejā”


Pieminot Teņa Liepiņa 70 gadskārtu, viņa tuvinieki ir apkopojuši viņa dažādos dzīves posmos rakstītos dzejoļus un izdevuši krājumu – Tenis Arvīds Liepiņš “Dzīvē un dzejā“.

Tenis Arvīds Liepiņš (05.03.1949-15.02.2013) dzimis latviešu ģimenē Vācijā, visu dzīvi bijis aktīvs trimdas latviešu sabiedriskais darbinieks. Dzejnieks, publicists, satīriķis. Līdzdarbojies dažādu trimdas latviešu periodisku izdevumu veidošanā – “Rūgtais apinis”, “ELJA`s informācija”, “Tīrā Latvija”, “Abrenes avīze”.

Lai arī viņa dzeja bijusi publicēta dažādos trimdas izdevumos, līdz šim tā nav bijusi apkopota vienā izdevumā.

Grāmatā iekļautas arī fotogrāfijas un veltījuma dzejoļi Tenim no māsas Laumas Zvidriņas un dzejniekiem Ulda Bērziņa un Leona Brieža, kā arī dzīves apraksts, kuru sacerēja viņa brālis Jānis V.Liepiņš.