Titel Pirmie 25

Künstler Savieši

Genre Folklore

SKU 2007 TKC
Preis 10.00  inkl. MwSt.

Album zum 25jährigen Jubiläum der Folklore Gruppe Savieši mit historischen Aufnahmen aus den Jahren 1984-1990 und auch neueren Liedern.

 1. Spoža zvaigzne notecēja
 2. Kur tu teci miega pele
 3. Šķiraties(i), zosu pulki
 4. Dej, eglīte, lec, eglīte
 5. Ar vilciņu Rīgā braucu
 6. Augškojenieku dancis
 7. Aizej, lietiņ, rūkdams, kaukdams
 8. Es piedzimu māmiņai
 9. Gotiņa
 10. Saulīte, māmiņa
 11. Bandenieka rudzi auga
 12. Zīdit, zīdit, uora pļovas
 13. Kur, Jumīti, glabājies(i)
 14. Lūdzu Dievu, lūdzu Laimu
 15. Kalējs kala kalniņā(i)
 16. Kas tik sebu vakarā(i)
 17. Pa vējame es dziedāju
 18. Suņi rēja, vilki kauca
 19. Silta saule, karsta saule
 20. Saule rāja mēnestiņu
 21. Dziedātāju māsu devu
 22. Man māmiņa šautru svieda
 23. Svātdīn agri buoryneite
 24. Pavaicāju māmeņai(i)
 25. Kas piemina man raudot(i)