A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZSaucējas

Saucējas

Iveta Tāle
Marianna Auliciema
Kristīne Jansone
Janta Meža
Indra Mētra
Signe Pujāte
Vineta Romāne
Vija Veinberga
Justīne Jaunzema
Anna Paula Pujēna
Elīna Ellere

Latvijas Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupa Saucējas izveidojusies 2003. gadā, lai apgūtu latviešu tradicionālās dziedāšanas stilus un tehnikas. Minētā mērķa sasniegšanai grupas dalībnieces galvenokārt izmanto teicēju dziedājuma audio un video ierakstus no dažādiem folkloras arhīviem, kā arī veic tradīcijas rekonstrukciju gadījumos, kad vokālais materiāls fiksēts vienīgi nošu pierakstos. Uzmanība tiek pievērsta gan noteiktas lokālas tradīcijas skaņveides īpatnībām, gan izloksnei, gan dziesmu funkcionālajiem kontekstiem. Grupas repertuārā ir dziesmas, kas pārstāv vairākus Latvijas tradicionālās mūzikas novadus – Ziemeļlatgali, Ziemeļvidzemi, Sēliju un Dienvidkurzemi. Daļa no tām dzirdama šajā – grupas pirmajā albumā.

Video


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z