A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZTautumeitas

Tautumeitas

Asnate Rancāne balss, vijole
Lauma Bērza balss, vijole
Aurēlija Rancāne balss, bungas
Laura Arāja balss, šruti box, perkusijas
Ilona Dzērve balss, ermoņikas
Laura Liepiņa balss, perkusijas
Staņislavs Judins kontrabass
Mārtiņš Miļevskis bungas

Grupas “Tautumeitas” mūziku veido sešas balsis un seši roku pāri. Tie pieder latviešu meitenēm, kuras tic, ka mūzika dara pasauli labāku.
Sevišķi tuva dalībniecēm ir tradicionālā dziedāšana, īpaši daudzbalsība.
Lai tradicionālo mūziku parādītu savā redzējumā un vēstītu par to, ko domā un jūt mūsdienu tautu meita, dalībnieces ņem palīgā dažādus instrumentus. Lielākā daļa no grupas “Tautumeitas” dalībniecēm apguvušas etnomuzikoloģiju, tāpēc mūzikā dzirdami motīvi no dažādu pasaules tautu mūzikas.
Tembrāla daudzveidība, svaigi risinājumi un laba gaume veido grupas “Tautumeitas” īpašo skanējumu.

Video


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z