A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZSavieši

Savieši

„Saviešu” mūžs ir raibs kā pupas zieds, kā cimds, kā villaines ieloki. Folkloras draugu kopa „Savieši” dibināta 1980. gadā. Šobrīd mūsu pulkā ir ap 20 dziedātāju, no tiem četri – pieredzējuši kopas dibināšanu. No 2006. gada kopas vadītāja ir Amanda Jātniece. „Savieši” gadu gaitā bijuši atvērti katram, kas nācis mūsu pulkā ar patiesu dziedātprieku un interesi par latviešu folkloras bagātību. Līdz ar to, par vienu no „Saviešu” pamatvērtībām kļuvusi katras dziedātājas un dziedātāja spēju izkopšana – tautas balss, tās visplašākajā izpratnē.

Video


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z