A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZNaktineica

Naktineica

Etnogrāfiskais ansamblis “Naktineica” ir unikāls folkloras kolektīvs, kas jau kopš 1953. gada darbojas Preiļu novada Saunas pagastā. Sākotnēji tas izveidojās kā Ždanova vārdā nosauktā kolhoza ansamblis, ko vadīja Aleksandrs Vasiļevskis. Tika dziedātas tautasdziesmas, kas raksturīgas šim novadam. Te darbojās teicējas Anna Kaža, Rozālija Giluča, Jadviga Anspoka, Tekla Pastare u.c. Kolektīvs ir piedalījies visos folkloras festivālos “Baltica”, kas notikuši Latvijā. Spilgtākie notikumi kolektīva vēsturē ir piedalīšanās latviešu tautas mākslas dekādē Maskavā 1955. gadā, piedalīšanās starptautiskā folkloras festivālā Ukrainā 1989. gadā. “Naktineica” piedalā arī Dziesmu svētku folkloras dienās, pasākumos Nacionālajā brīvdabas muzejā, dažādos Preiļu novada, sava un kaimiņu pagastu pasākumos.
Ir notikušas vairākas paaudžu maiņas, bet nav bijuši pārtraukumi kolektīva darbībā. No 1966.-2010. gadam etnogrāfiskā ansambļa vadītājs bija Jānis Teilāns, kura vadībā tika izkopts etnogrāfiskais dziedāšanas stils un saglabātas novada tautasdziesmas. Pašlaik kolektīva vadītāja ir Anita Fedotova. Galvenie darbības virzieni ir tradicionālā muzikālā mantojuma un latgaliešu valodas saglabāšana un tālāknodošana nākamajām paaudzēm.

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z