Title Tur man mūžam neapnika

Artist Kokle

Genre Post-Folk

SKU 2010 CD034

10.00  incl. VAT

Out of stock

Description

This first album by the youth folklore ensemble Kokle presents Latvian folk songs about youth and the joy of living.

 1. Iesim, meitas, mēs uz Rīgu!
 2. Dieviņš brida rudzu lauku
 3. Gauži raud saulīte
 4. Ko tu raudi, kas tev kaiš?
 5. Ai, zaļā līdaciņa
 6. Jau Sauleite jaizalaide
 7. Koklītes koklēja
 8. Ai, kad es būtu zinājuse
 9. Cīrulīti, mazputniņi
 10. Man pazuda kumeliņis
 11. Ķēvīt', mana svilpastīte
 12. Luste, mana laba luste
 13. Cību, cību pijole
 14. Cita maize klētē, cita kambarē