Title Pilnu pūru pielocīju

Artist Dūdalnieki

Genre Traditional

SKU 2008 CD019
Price 10.00  incl. VAT

The album includes a small part of the wide repertoir of the ensemble, of which some tunes are not so very well known in Latvia. The songs are found in different folklore material and collections – and originate in all parts of Latvia. The tempo and sound differs often from the way local groups in Latvia sing, which shows another way to vary with the Latvian folklore material.

 1. Maltas melodija - 2:11
 2. Aiz upeitis as izaugu - 1:26
 3. Pļaunīt sīnu kam vajaga - 2:06
 4. Kur tecēsi tu irbīte - 4:52
 5. Es iegāju maltuvē - 2:29
 6. Elle elle kungu rija - 2:39
 7. Maza tautu istabiņa - 2:34
 8. Teci gaiši mēnestiņi - 1:59
 9. Ceļa melodija - 2:37 - video
 10. Es cymdeņa neodeju - 3:02
 11. Visu gadu naudu krāju - 2:15
 12. Rucavas krusta kazaks - 2:07
 13. Ko tās kokles gauži skana - 2:59
 14. Man apvija šūpolīti - 1:53
 15. Rūtoj' bite, rūtoj' saule  - 4:22
 16. Nākat putnu dzinējiņi I - 2:48
 17. Nākat putnu dzinējiņi II - 2:23
 18. Vokariņis atīdamsi - 2:23
 19. Migla, migla, liela rasa - 2:32
 20. Nejājati bāleliņi - 1:55
 21. Skaista mana brāļa sēta - 1:42
 22. Aplausu dancis - 1:55