Title dziediet, meitas, vokorā

Artist Saucējas

Genre Literary CDs and BooksTraditional

ISBN 978-9934-8276-0-0

SKU 2014 GR05, CD035
Price 12.00  incl. VAT

A musical research about the singing tradition in the Latvian region of Sēlpils and Vārnavas.

The book (96 pages) includes an essay on the Latvian traditional singing methods in Sēlpils and Vārnava – documented songs, the singers and the song collectors.

 1. Dziediet, meitas, vokorā - 2:45
 2. Nakūko, dzaguzīte - 2:47
 3. Kā tā māva raibuliņa - 1:48
 4. Vārnavas āžraga melodija 1 - 1:00
 5. Vārnavas āžraga melodija 2 - 0:35
 6. Bērziņ, tovu kuplumiņu - 2:15
 7. Aiz Daugavas melni meži - 2:36
 8. Sēlpils āžraga melodijas - 3:11
 9. Atjāj divi Dieva dāli - 2:19
 10. Lietiņš leja Jāņu dienu - 2:04
 11. Visu godu Jānīt's jāja - 1:52
 12. Treis priedeitis siliņāi - 1:41
 13. Azskrēja vanadziņš, aizlidenēja - 1:21
 14. Es klausosi, es klausos - 6:20
 15. Zviedzi, zviedi, siermais zirdziņ - 3:49
 16. Aši, aši zeile dziede - 3:05
 17. Sēlpils kokles melodija - 1:21
 18. Māte auda vilnānīt' - 2:17
 19. Sviežu šautri ābelē - 2:21
 20. Pouķis gāja miltu zagt - 1:45
 21. Lobs Vokars, saimenieki - 3:45
 22. Čuči, bērniņ, maigu miedziņu - 1:35
 23. Čuči, bērniņ, pūpo - 1:17