A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZZaļa zāle

Zaļa zāle

Dace Prūse balss, akordeons
Oskars Patjanko balss, kontrabass
Laima Jansone kokle
Zane Opincāne vijole
Liene Vanaga flauta

Dace Prūse, senāk aktīva grupas “Laiksne” dalībniece, pēdējos gados vairāk pievērsusies jauno dziedātaju un muzikantu apmācībai. Ilggadīgā un pamatīgā teicēju ierakstu, kā arī tradicionālās dziedāšanas izpēte ļauj Dacei visnotaļ radoši pieiet folkloras materiālam un nonākt pie pārsteidzošiem atradumiem.

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z