[:lv]

Studija Lauska

[:lv]Adrese[:en]Address[:] Lāčplēša 106/108, Riga, Latvia-LV-1003

[:lv]Telefons[:en]Phone[:] +371 28 376 398

[:lv]E-Pasts[:en]E-Mail[:] studija [at] lauska . lv

Facebook

10173693_1589086987986047_3101243100577430217_nStudija “Lauska” dibināta 2005.gadā kā daļa no kultūras menedžmenta centra “Lauska”, lai sadarbotos ar džādu žanru māksliniekiem un grupām profesionāli organizējot ieraksta procesu un radošo ieceru īstenošanu. Studijā iespējams veikt audio ierakstus, to miksēšanu un māsterēšanu.

Tai skaitā viecam POP/ROCK grupu ierakstus, veidojam reklāmas un strādājam ar filmu mūziku. Tehniskais aprīkojums ļauj veikt skaņas ierakstu un apstrādi atbilstoši mūsdienu standartiem. Interjera apdarē izmantoti JOCAVI akustiskie paneļi, kas novērš skaņas kropļojumus un rada akustiksi sabalasnētu vidi, kas piemērota darbam ar skaņu.[:en]

Studija Lauska

[:lv]Adrese[:en]Address[:] Lāčplēša 106/108, Riga, Latvia-LV-1003

[:lv]Telefons[:en]Phone[:] +371 28 376 398

[:lv]E-Pasts[:en]E-Mail[:] studija [at] lauska . lv

Facebook

10173693_1589086987986047_3101243100577430217_nStudio “Lauska” was founded in 2005 as part of the Culture Management Centre “Lauska” to cooperate with Judd genre artists and groups organizing professional recording process and the implementation of creative ideas. The studio can make audio recordings, the mixing and māsterēšanu.

Including vieca POP / ROCK group entries, create ads and working with film music. Technical equipment allows you to make a sound recording and processing in accordance with modern standards. The interior has been decorated using JOCAVI acoustic panels, which prevents sound distortions and creates acoustic sabalasnētu environment suitable for work with sound.[:de]10173693_1589086987986047_3101243100577430217_nStudio “Lauska” wurde im Jahr 2005 als Teil der Kultur Management Centre “Lauska” zur Zusammenarbeit mit Judd Genre Künstler und Gruppen organisieren professionelle Aufnahmeprozess und die Umsetzung von kreativen Ideen gegründet. Das Studio kann Audio-Aufnahmen zu machen, das Mischen und māsterēšanu.

Einschließlich vieca POP / ROCK Gruppeneinträge, Anzeigen erstellen und die Arbeit mit Filmmusik. Technische Ausrüstung können Sie eine Tonaufnahme und Verarbeitung in Übereinstimmung mit modernen Standards zu machen. Der Innenraum wurde mit Jocavi Akustikplatten verziert, die Klangverzerrungen verhindert und akustiksi sabalasnētu Umgebung geeignet für die Arbeit mit Ton erzeugt.

Facebook[:]