A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZZigrīdas kalpi

Zigrīdas kalpi

Aleksandrs Šmits balss, perkusijas
Ance Deksne melodika
Krišjānis Putniņš ģitāra
Mārtiņš Medenis balss, džambis
Matīss Biezaitis basģitāra
Tija Lodiņa balss, perkusijas
Valda Biezaite balss, perkusijas

„Zigrīdas Kalpi” ir 2008. gadā Austrālijā izveidojies projekts, kas radies, apvienojot divas latviešu grupas – „Zigrīdu” no Brisbanes un „Kalna Kalpus” no Adelaides. Smeļoties no vēsturiskā un muzikāli bagātā latvju tautas pūra un iesaistot savas oriģinālās mūzikālās idejas, „Zigrīdas Kalpi” rada daudzveidīgu mūziku, kas sevī iekļauj ne tikai senas pagānu dziesmas un tautas dziesmu apdares, bet arī modernas post-folkloras interpretācijas.

Video


A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z