A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / ZCeidari

Ceidari

Marta Vaivode
Kristīne Pokratniece
Edīte Husare
Daina Blažēvica
Juris Viļums
Helēna Viļuma
Ilze Rudlapa
Egita Kancāne
Inese Streļča
Vineta Grigāne – Drande
Indra Lucjanova
Inese Grigāne
Gunta Luriņa
Lāsma Mukāne
Anna Kļaviņa
Māra Mortuzāne – Muravska
Dāvis Suharevskis
Jānis Daugavietis

„Ceidari” ir Latgales Studentu centra folkloras kopa, kas darbojasRīgā, pulcējot tos, kuri grib dziedāt latgaliski. Un, starp citu, tie nav tikai latgalieši!
“Ceidari” veiksmīgi piedalās dažādos mūzikas notikumos, festivālos un saiešanās, rīko vasaras nometnes saviem dziedātājiem un draugiem un kopā līksmi pavada brīvo laiku.
Par folkloras kopas dzimšanas dienu tiek uzskatīts 2013. gada 21. maijs, kad kopā sanāca vairāki Latgales Studentu centra biedri, lai sava prieka pēc iemācītos jaunas dziesmas latgaliski. Folkloras kopas vadītāja ir Marta Vaivode, bet mūza un idejas autore – Edīte Husare.
Daudzi jautā, ko nozīmē “Ceidari”? „Ceidari” ir sens latgaliešu vārds, kas apzīmē koncentriskus apļus, kādi rodas, kad ūdenī iemet akmeni. Apļi izplešas, iesaistot savā kustībā visu, kas gadās ceļā, sākot no ūdensmērītājiem, ūdensrožu lapām, papīra kuģīšiem un beidzot ar makšķeres pludiņu un SUP dēli. Viss atdzīvojas, ūdenī rodas gandrīz neredzamas kustības un nemiers. Tāpat notiek ar dziesmām, kas nejauši iekrīt cilvēka sirdī un izplata koncentriskus apļus, izraisot ķēdes reakciju un liekot dziedāt līdzi no paaudzes paaudzē.

A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M / N / O / P / R / S / T / V / Z