Titel Tur man mūžam neapnika

Künstler  Kokle

Genre Post-Folk

SKU 2010 CD034
Preis 10.00  inkl. MwSt.

Ausverkauft


Das erste Album des Kinder-Folkloreensembles Kokle umfasst lettische Volkslieder über jugendliche Lebensfreude.

 1. Iesim, meitas, mēs uz Rīgu!
 2. Dieviņš brida rudzu lauku
 3. Gauži raud saulīte
 4. Ko tu raudi, kas tev kaiš?
 5. Ai, zaļā līdaciņa
 6. Jau Sauleite jaizalaide
 7. Koklītes koklēja
 8. Ai, kad es būtu zinājuse
 9. Cīrulīti, mazputniņi
 10. Man pazuda kumeliņis
 11. Ķēvīt', mana svilpastīte
 12. Luste, mana laba luste
 13. Cību, cību pijole
 14. Cita maize klētē, cita kambarē