Titel Tarkšķi ganos

Interpreten Tarkšķi

Genre Folklore

SKU 2013 CD041
Preis 10.00  inkl. MwSt.

Die Kinder-Folkloregruppe Tarkšķi singt und spielt lettische tradionelle Kinderlieder die vom Landleben, Tieren und kleinen Arbeiten handeln.

 1. Cep, māte, kukuli - 1:46
 2. Zvirbul's brauca kaņepēs - 2:10
 3. Trīs gani ganos - 1:45
 4. Muižnieciņš - 2:04
 5. Cīruli, cīruli - 2:30
 6. Kā tur bija - 2:43
 7. Rubenītis - 1:15
 8. Stabules - 2:20
 9. Gotiņ, mana - 1:14
 10. Līsti, līsti - 1:35
 11. Es bij' puika - 2:54
 12. Ar gailīti Rīgā braucu - 2:12
 13. Tūdaliņš - 3:24
 14. Šmickus - 2:49
 15. Beķer' cepti kliņģerīši - 2:51
 16. Pirkstiņš - 1:56
 17. Tā jāj kundziņš - 2:29
 18. Neviens putnis - 3:12
 19. Aijā, bērniņ, pūpo - 3:20
 20. Baltaitiņa - 3:24
 21. Sadziedami mēs māsiņas - 2:37