Titel Kāzas Sēļu zemēs

Künstler Skandinieki

Genre Folklore

SKU 2018 CD077
Preis 10.00  inkl. MwSt.

Die lettische „Skandinieki” hat sich an unzähligen Hochzeiten beteiligt. In diesem Album möchte sie einen spezifischen regionalen lettischen Dialekt hervorheben und Hochzeitslieder der Region Sēlija vortragen, um diese vor dem Vergessen zu bewahren.

 1. Àiz upeites
 2. Ogri müni goíļi dziéd(i)
 3. So:rkonais duábùeliņč
 4. Ķìrveleíc
 5. Iétan mu:n goàjējam
 6. Ziéduošana
 7. Kùodeļa spreslìca
 8. Jaúnas mäítas
 9. Malni vērši, bòlti rogi
 10. Mi:čuošänas dziésma
 11. Nätìšām(i) as ìegàju
 12. Pùra dancs
 13. Gùoda dziésma
 14. Valberģu polka
 15. Sēlpils bukurags
 16. Àisskrējä vanädzìņč, àizlidenjä
 17. Treís mäítiņ’s doàrzā
 18. Gulāt ìrbe, gulāt sluóka