Titel Dziediet, meitas, vokorā

Künstler Saucējas

Genre Literarische CDs und Bücher, Folklore

ISBN 978-9934-8276-0-0

SKU 2014 GR05, CD035
Preis 12.00  inkl. MwSt.

Eine musikalische Recherche der Gesangstradition der lettischen Regionen Sēlpils und Vārnava.

Das Buch (96 Seiten) behandelt die lettischen traditionellen Gesangsmethoden in Sēlpils und Vārnava – aufgeschriebene Lieder, die Sänger, sowie die Forscher und Sammler der Lieder.

 1. Dziediet, meitas, vokorā - 2:45
 2. Nakūko, dzaguzīte - 2:47
 3. Kā tā māva raibuliņa - 1:48
 4. Vārnavas āžraga melodija 1 - 1:00
 5. Vārnavas āžraga melodija 2 - 0:35
 6. Bērziņ, tovu kuplumiņu - 2:15
 7. Aiz Daugavas melni meži - 2:36
 8. Sēlpils āžraga melodijas - 3:11
 9. Atjāj divi Dieva dāli - 2:19
 10. Lietiņš leja Jāņu dienu - 2:04
 11. Visu godu Jānīt's jāja - 1:52
 12. Treis priedeitis siliņāi - 1:41
 13. Azskrēja vanadziņš, aizlidenēja - 1:21
 14. Es klausosi, es klausos - 6:20
 15. Zviedzi, zviedi, siermais zirdziņ - 3:49
 16. Aši, aši zeile dziede - 3:05
 17. Sēlpils kokles melodija - 1:21
 18. Māte auda vilnānīt' - 2:17
 19. Sviežu šautri ābelē - 2:21
 20. Pouķis gāja miltu zagt - 1:45
 21. Lobs Vokars, saimenieki - 3:45
 22. Čuči, bērniņ, maigu miedziņu - 1:35
 23. Čuči, bērniņ, pūpo - 1:17