Das neue Album der lettischen Folkloregruppe Skandinieki „Kāzas Sēļu zemēs“


Folkloras draugu kopa SKANDINIEKI izdod jaunu albumu „Kāzas Sēļu zemēs”

 Folkloras draugu kopa „Skandinieki” ir vadījusi un kuplinājusi neskaitāmus kāzu godus visā Latvijā un nu vēlas parādīt specifisku materiālu kopumu, kas palīdzetu ļaudīm svinēt godus, dziedot savas puses dziesmas.

Latviešu kāzu tradīcijās ir izveidojies zināms dziesmu apjoms, kas tiek dziedāts no kāzām uz kāzām dažādos novados un situācijās. Tas ierobežo gan kāzu repertuāru, gan samazina zināmās kāzu dziesmas, piekam noplicina novada mantojumu. Katra novada brīnisķā valoda un muzikālā unikalitāte ir mūsu īstenā bagātība, tāpēc vēl jo vairāk gribas uzsvērt izloksnes burvību un nepieciešamību to neizmirst, nenoplicinot un nevienkāršojot visu līdz rakstu valodai. Tāpēc šajā albumā tiek piedāvātas kāzu dziesmas tieši sēļu novada izloksnēs. Skandinieku Sēļu kāzu albums parāda sēlisko izloksņu areāla skaistās un praktiski pielietojamās kāzu dziesmas, radot īpašu dziesmas valodas skanējumu, spēcīgas emocijas dažādībā un kāzu norises spilgtāko momentu iezīmēšanā.

Šis albums palīdzēs sēļiem un sēlisko izlokšņu areāla iedzīvotājiem vairāk apzināties savu identitāti un vieglāk sevi integrēt tradicionālās kultūras norisēs un izdarībās, dodot spēku, drosmi un zināšanas.

Jau šo sestdienu, 2018. gada 24. martā plkst. 16.00

Ģertrūdes ielas teātrī, Rīgā, Ģertrūdes ielā 101a

tiks ieskandināts

folkloras draugu kopas “Skandinieki” jaunais albums “Kāzas Sēļu zemēs”.

Albumu izdod izdevniecība „Lauska”, tas tapis ar Kultūrkapitāla fonda  un Skandinieku draugu atbalstu.